Szkoła Podstawowa w Sierczy – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2014-2019

Początkiem maja br. w Szkole Podstawowej w Sierczy został przeprowadzony przez policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, audyt w ramach Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB).

Szkoła ubiegała się o przedłużenie certyfikatu, który otrzymała dwa lata temu.

Podczas audytu omówiono najważniejsze kwestie związane z realizacją Zintegrowanego Planu Działań, którego głównym celem jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci w szkole i jej okolicy. Przeprowadzono również wizję lokalną budynku szkoły oraz terenu wokół niej. Dzięki podejmowanym działaniom poziom bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy uległ poprawie. Wdrożone działania, podejmowane inicjatywy zostały pozytywnie ocenione przez komisję weryfikacyjną.

Dzisiaj Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce mł. insp. Piotr Krzewski przekazał na ręce wicedyrektor szkoły Pani Małgorzacie Jarosz-Barwińskiej przedłużenie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Ważność certyfikatu została przedłużona do roku 2019.

Komendant złożył całemu gronu pedagogicznemu serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

1 2 3 4 ZPB SIERCZA 3

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status