101 zadań na niepodległość

Uczcijmy wspólnie 101. rocznicę odzyskania niepodległości!

Zadaniem uczniów każdej klasy jest stworzenie 3 wierszy, 3 prac plastycznych oraz 5 zadań matematycznych o tematyce patriotycznej.

Prace konkursowe należy oddawać do wychowawców, do dnia 5 listopada.

Zapraszamy do udziału w konkursie, czekają atrakcyjne nagrody!