Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka

 

PROSIMY O GŁOSY –

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka !!!!

 

ZADANIA LOKALNE NR 3

Budowa elementów małej architektury na działce nr 142/5 w Sierczy

W ramach zadania planujemy rozbudowę szkolnego placu zabaw.

Głosowanie od 28 października 2019 r. i trwa do 25 listopada 2019 r., do godz. 16:00.

 

Głosować można za pośrednictwem strony https://wbo.wieliczka.eu/pl/200013/0/glosowanie.html

albo wypełniając kartę do głosowania, która jest dostępna w naszej szkole (na portierni).

 

Liczymy na Państwa wsparcie !!!!

Razem możemy więcej !!!!

 

Dyrektor Szkoły

Renata Bachowska

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status