Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka

 

PROSIMY O GŁOSY –

Budżet Obywatelski Gminy Wieliczka !!!!

 

ZADANIA LOKALNE NR 3

Budowa elementów małej architektury na działce nr 142/5 w Sierczy

W ramach zadania planujemy rozbudowę szkolnego placu zabaw.

Głosowanie od 28 października 2019 r. i trwa do 25 listopada 2019 r., do godz. 16:00.

 

Głosować można za pośrednictwem strony https://wbo.wieliczka.eu/pl/200013/0/glosowanie.html

albo wypełniając kartę do głosowania, która jest dostępna w naszej szkole (na portierni).

 

Liczymy na Państwa wsparcie !!!!

Razem możemy więcej !!!!

 

Dyrektor Szkoły

Renata Bachowska