REKRUTACJA – ZMIANA TERMINU

W związku z ograniczeniami wynikającymi z czasowego zawieszenia działalności szkół i przedszkoli oraz ogólną sytuacją rodzącą rozmaite trudności w bieżącym funkcjonowaniu, została podjęta decyzja o wydłużeniu terminu rekrutacji. Potrzebę tego działania wyraźnie widać również na podstawie statystyki rekrutacyjnej, gdzie wciąż jest bardzo dużo wniosków niepotwierdzonych. Jest to decyzja jednorazowa. Nie zmieniamy terminu naboru uzupełniającego. W załączeniu przekazuję komunikat z nowymi terminami rekrutacji do przedszkoli jak i szkół podstawowych. Proszę o zamieszczenie komunikatu na stronach szkół i przedszkoli. System zostanie technicznie dostosowany do nowych terminów. Oczywiście z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne potwierdzenie i składanie wniosków dot. rekrutacji do klas I szkół podstawowych winno być dokonywane przez rodziców w wersji elektronicznej.


Z poważaniem,

Tomasz Machnik
Kierownik Referatu Samorządowych Przedszkoli
Wydział Szkół i Przedszkoli
Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce