Problem depresji u dzieci

Drogi Rodzicu ! 

Nawiązując do obchodzonego niedawno Dnia Walki z Depresją pragnę zwrócić uwagę na ten problem.

Coraz więcej dzieci i nastolatków popada w depresję. Szczególnie narażone są na nią dzieci, które doświadczyły straty – zmarł jeden z ich rodziców, kolega lub członek bliskiej rodziny, do którego były przyzwyczajone. W grupie ryzyka znajdują się też dzieci cierpiące na zaburzenia uczenia się, uwagi lub zachowania. Obserwuj więc swoje dziecko i postaraj się przestrzegać poniższych wskazówek.

 

 • Stwórz z domu azyl. Dom to miejsce, gdzie można się wypłakać, gdzie zawsze ktoś przytuli i pocieszy.
 • Bądź dostępny dla dziecka, miej czas na zabawę z nim i rozmowę.
 • Słuchaj, nie pytaj. Stwórz dziecku okazję do zwierzeń, ale nie prowokuj go ciągłymi, natrętnymi pytaniami.
 • Stawiaj granice – one dają punkt odniesienia Tobie i dziecku.
 • Nie dawaj gotowych recept, ale pomóż dziecku szukać własnych rozwiązań.
 • Nie oczekuj zbyt wiele, zachowaj cierpliwość. Jeśli dziecko ma problemy w szkole, zacznijcie je rozwiązywać. Gdy dojdzie już do siebie, dalej pozostawaj w ciągłym kontakcie z wychowawcą.
 • Nie ukrywaj problemów, także swoich. Pokaż dziecku, że Ty nie jesteś chodzącym ideałem.
 • Nie nasilaj napięcia – wycofaj się, jeśli czujesz, że za chwilę emocje wezmą górę i możesz powiedzieć lub zrobić coś, czego potem , gdy przyjdzie otrzeźwienie, będziesz strasznie żałować.
 • Szukaj stronników i nie bądź zazdrosny jeśli to nie Ty okażesz się dla dziecka najlepszym wsparciem.
 • Rozmawiaj z innymi rodzicami.
 • Nie wstydź się bezradności, pozwól specjalistom pomóc sobie i dziecku.

Do niedawna depresja uznawana była za chorobę osób dorosłych.

Coraz częściej jednak badania i obserwacje wskazują na to,  że zarówno dzieci jak i młodzież mogą przeżywać stany depresyjne, a ich częstotliwość waha się w grupie nastolatków w granicach 5 – 10%, a wśród dzieci stanowi 0,4 – 2,5% populacji.

Według klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM – IV – TR), depresję zaliczamy do zaburzeń nastroju, a wśród różnego typu problemów z nastrojem jest ona jednym z tych najczęściej przez lekarzy diagnozowanych. Dotychczas choroba ta rozpoznawana była dwukrotnie częściej u dziewcząt niż u chłopców, ale różnica ta powoli się zaciera. Mimo coraz większej wiedzy i świadomości społecznej na temat depresji, wiele jej przypadków u dzieci pozostawało niezauważonych ponieważ objawy depresji w tej grupie mogą różnić się od jej przebiegu  u dorosłych.

Prawidłowego rozpoznania depresji dokonuje psychiatra, czasem we współpracy z pediatrą i psychologiem, przy czym istotnym elementem diagnozy jest współpraca z osobami współpracującymi z dzieckiem ( np.: nauczyciele, pedagog szkolny, opiekunka w świetlicy).

Dodatkowych informacji na temat problematyki depresji można szukać na stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu:

 • www.depresja.net.pl
 • www.depresja.pl
 • www.depresja.info.pl

Dodaj komentarz