Karta rowerowa „pierwsze prawo jazdy” _ Siercza 2022

6 czerwca 2022 roku uczniowie klas czwartych przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową.
Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
Gratulujemy wszystkim, którzy spełnili wymagania i pomyślnie zdali egzamin na kartę rowerową.
Życzymy Wam bezpiecznej jazdy.

Koordynator:
Marta Giza-Balawajder

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status