List do Wolontariuszy

Szanowni Wolontariusze,

ten trudny rok był dla nas sprawdzianem pokory, wyrozumiałości, otwartości. Nie było łatwo – praca na rzecz innych wymagała od Was wielu poświęceń. Często byliście stawiani przed trudnym wyborem: nauka i sprawy prywatne czy praca po godzinach podczas liczenia fantów, tworzenia opisów, organizowania miejsc odbioru przedmiotów, fotografowania czy nawet pieczenia lub sprzedaży ciasteczek.
Postawiliście na pomoc drugiemu człowiekowi, co zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie. Dziękujemy Wam za uśmiech, którym obdarzaliście potrzebujących, nauczycieli i siebie nawzajem, dziękujemy za długie godziny, które spędziliście nad organizacją tylu pięknych, charytatywnych przedsięwzięć, dziękujemy za stworzenie strony naszego Szkolnego Koła Wolontariatu, dziękujemy za Waszą ogromną dobroć.
Wyrazy uznania należą się także Waszym rodzicom, którzy z wielkim poświęceniem gromadzili przedmioty na sprzedaż, piekli i kupowali ciasteczka, dali nam zielone światło, mimo że praca wolontariuszy wymaga mnóstwa poświęceń.

Jesteście wspaniali, dziękujemy za ten piękny rok. Udanych wakacji!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status