Miesiąc Bezpiecznego Internetu

Profilaktyka na rzecz budowania bezpiecznego Internetu podejmowana jest w szkołach przez cały rok, ale w tym czasie jest ona szczególnie intensywna.
W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu,  od 14.lutego do 18.lutego 2022r., uczniowie klas 4-8 zostali zaproszeni do udziału w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych organizowanych przez MGOPS w Wieliczce pt. „Cyfrowy ślad”.

Celem zajęć było ukazanie Internetu, jako narzędzia, które pomaga w codziennym życiu, jednocześnie, przy nadmiernym korzystaniu może wywołać negatywne skutki w zachowaniu i myśleniu. Nauka balansu między życiem online i offline oraz bezpieczeństwo w sieci to temat, o którym warto rozmawiać z młodymi ludźmi.

W ramach „miesiąca bezpiecznego Internetu” zaplanowane są także spotkania z rodzicami za pośrednictwem platformy Zoom.

 

*zdjęcie pixabay

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status