PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy w czasie realizacji zajęć opiekuńczych dla dzieci uczęszczających do klas I-III, zajęć dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania oraz konsultacji dla uczniów klasy ósmej w okresie epidemii COVID-19.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 
Procedury bezpieczeństwa

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status