Trzecie miejsce ucznia naszej szkoły w konkursie „Każde dziecko jest zdolne”

Z ogromną radością informujemy, że uczeń naszej szkoły Jakub Hebda z klasy 3 a zajął trzecie miejsce w konkursie na prezentację sukcesu uczniów, który został przeprowadzony w ramach pilotażowego projektu „Każde dziecko jest zdolne” finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego i realizowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu było podniesienie motywacji do rozwoju i nauki, wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własne możliwości, budowanie kompetencji uczenia się oraz gotowości do rozwijania pasji i talentów. Działania projektowe realizowane były w roku szkolnym 2021/22. W projekcie Mcdn uczestniczyło 19 szkół wyłonionych drogą konkursu. Opiekę nad działaniami realizowanymi w naszej szkole sprawowali nauczyciele liderzy projektu – w klasach 1-3 pani Kinga Piotrowska i w klasach 4-8 pani Joanna Major . Do konkursu złożono łącznie 148 prac. 

Wręczenie nagród odbyło się 21 czerwca 2022 r. na uroczystej konferencji zorganizowanej w Szkole podstawowej nr 5 w Wadowicach. Spotkanie to prowadził dr Łukasz Cieślik – Dyrektor MCDN. W konferencji wzięła udział Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak oraz ks. Łukasz Piórkowski– Dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyło się wystąpienie Jaśka Meli – podróżnika i zdobywcy dwóch biegunów. Zaproszone dzieci miały okazję porozmawiać z obecnym online Rzecznikiem Praw Dziecka ministrem Mikołajem Pawlakiem. 
W ramach konkursu laureaci z Małopolski otrzymali cenne nagrody. Po konferencji uczeń naszej szkoły Jakub Hebda wraz z mamą zostali zaproszeni do zwiedzania Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.
Gratulujemy Jakub! 🙂
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status