Wiosenny Turniej Klas o Nagrodę Dyrektora Szkoły

W Wiosennym Turniej Klas o Nagrodę Dyrektora Szkoły, jury miało ogromne problemy z wytypowaniem zwycięzcy.
Wszystkie gazetki były piękne, kolorowe, pełne inwencji twórczej, kreatywności.
Dlatego też zwycięzcami zostali wszyscy uczniowie klas I-III.
Komisja postanowiła przyznać nagrody dla każdej klasy oraz dyplom uznania klasy IB.

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!!
Dyrekcja szkoły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status