Wycieczka do Doliny Chochołowskiej (Schronisko PTTK 1148 m n.p.m.) – 25.03. 2017

Dolina Chochołowska jest najdłuższą, największą i najdalej na zachód wysuniętą doliną leżącą w obrębie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ma długość około 10 km i zajmuje powierzchnię około 35 km2.  W górnej części dolina rozgałęzia się na trzy doliny – Dolinę Starorobociańską, Dolinę Jarząbczą i Dolinę Chochołowską Wyżnią. Dolina wzięła swoją nazwę od znajdującej się kilka kilometrów od niej miejscowości Chochołów. Przez wieki wykorzystywana była jako miejsce wypasu owiec i krów, na jej
obszarze już od XVI wieku funkcjonowały ośrodki górniczo–hutnicze. W związku z tym w Dolinie znajdowały się liczne zabudowania pasterskie, przemysłowe i mieszkalne – do dnia dzisiejszego zachowała się ich znikoma liczba. Bardzo ciekawy opis trasy, którą szliśmy jest na stronie internetowej : http://i-tatry.pl/spacer-dolina-chocholowska/.
W wycieczce wzięło udział 46 osoby:   36 dzieci z klas od „0” – VI, 7 rodziców, 3 opiekunów  i przewodnik tatrzański Paweł Krąż. Szlak dnem Doliny Chochołowskiej rozpoczyna się na początku Siwej Polany. Dalszy opis wędrówki:   http://i-tatry.pl/spacer-dolina-chocholowska/.  Tym razem przeszliśmy 16 km. Niestety nie weszliśmy na Grzesia (1635m n.p.m.) z powodu bardzo oblodzonego odcinaka szlaku. Z niecierpliwością czekamy na kolejną wycieczkę.
Zdjęcia z wycieczki w zakładce : Galeria – album –  Dolina Chochołowska.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status