ZBIERAMY BATERIE I TELEFONY

Zapraszam Państwa do udziału w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół – ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!

Każda, nawet najmniejsza bateria po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym. Zawarte w niej metale: cynk, lit, mangan, kadm, nikiel – mogą przedostać się do środowiska, zatruwając glebę i wodę – jedna bateria guzikowa może skazić 1 m3 gleby lub zatruć 400 litrów wody. Selektywna zbiórka baterii i ich recykling są bardzo ważne dla środowiska, dlatego należy pamiętać by oddzielać baterie od pozostałych odpadów. Prowadzona publiczna kampania edukacyjna o bateriach i akumulatorach ma na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej   i wyjaśnianie, w jaki sposób prawidłowo postępować z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Promowaniu i aktywizowaniu postaw ekologicznych wśród uczniów służy nasza akcja polegająca na zebraniu przez uczniów jak największej ilości (wyrażonej w kilogramach) zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów oraz telefonów. Za zebranie największej ilości zużytych baterii i telefonów przewidziane są nagrody – bony na 1000, 700 lub 400 zł oraz nagrody dodatkowe w postaci bonu na kwotę 100 zł do wykorzystania w sklepie internetowym morele.net.

Zużyte baterie i telefony można wrzucać do pojemnika znajdującego się w szatni w przedszkolu lub przekazać do Pani Agnieszki Wójcik-Gut.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status