Akcja cytryna

W piątek 14 września 2012 r. nasza szkoła w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa zorganizowała akcję pod hasłem „Cytryna”. Dzieci uczestniczyły w kontroli drogowej prowadzonej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce. Działania prowadzone były przy skrzyżowaniu w rejonie szkoły. Akcja miała na celu uświadomienie kierującym, jak ważne jest przestrzeganie przepisów drogowych, zwłaszcza w pobliżu szkoły. Większość z  nich doskonale o tych przepisach pamięta. W stosunku do osób naruszających przepisy ruchu drogowego zastosowano działanie wychowawcze – zjedzenie cytryny. Mamy nadzieję, że przeprowadzona akcja wpłynie na wzrost świadomości kierujących o istniejących zagrożeniach w pobliżu szkoły, a tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci.

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status