Informacja na temat wyprawki

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2013 r.


– „Wyprawka szkolna” rodzice dzieci rozpoczynających klasy I, II, III, V,


oraz rodzice dzieci, które posiadają orzeczenie lekarskie, proszeni


są po odbiór wniosku w sekretariacie szkoły.

O pomoc mogą ubiegać się rodziny mające trudną sytuację życiową lub w których dochód miesięczny na osobę w rodzinie:

– dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w klasie I, kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie.

– dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w klasie II, III, IV, kryterium dochodowe nie przekracza 456 zł netto na osobę.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników (poza kryterium dochodowym)

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników ( UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO )

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status