Rodzice i Opiekunowie

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego Wasze dzieci rozpoczynają swoją szkolną przygodę. Jest to zarówno dla nich, jak i dla Was bardzo ważny moment. Przed dziećmi stoi wiele nowych wyzwań i zadań do realizacji. Jest to dobry czas, by porozmawiać z pociechami na temat bezpieczeństwa, nauczyć unikania zagrożeń i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY

Po skończeniu 7 lat dzieci mogą samodzielnie poruszać się po drodze. Dlatego młodszym dzieciom należy koniecznie przekazać wiedzę na temat prawidłowego poruszania się po drodze.

Można dziecku wytyczyć stałą i bezpieczną trasę do szkoły, z której nie powinno zbaczać. Dobrze jest zapoznać je z najbliższą okolicą, by nie zgubiło się przypadkiem. Ważne jest również bezpieczne miejsce do przechowywania kluczy.

Należy przypomnieć dziecku podstawowe zasady ruchu drogowego: poruszania się chodnikiem, poboczem lewą stroną drogi, przechodzenia przez jezdnię tylko na pasach, znaczenia znaków drogowych.

Dzieci, szczególnie młodsze – powinny pamiętać, że w czasie drogi do szkoły nie należy się wygłupiać, biegać, popychać, czy schodzić z chodnika na drogę.

Bardzo ważną sprawą jest zadbanie o to, by dziecko było dobrze widoczne na drodze. Może to być element odblaskowy przypięty do tornistra lub ubrania. Jednocześnie przypominam, że w naszej szkole wszystkie dzieci mają obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych, które zawsze zakładają na wierzchnie ubranie.

Rodzice, którzy dowożą dzieci do szkoły ,mają obowiązek nauczenia dzieci  zapinania pasów bezpieczeństwa od razu po wejściu do samochodu. Należy pamiętać, że dziecko do 12 roku życia lub do momentu przekroczenia 150 cm wzrostu – musi być przewożone w foteliku samochodowym lub na specjalnym siedzisku – podwyższeniu. Dziecko musi o tej zasadzie pamiętać.

Rozmawiając z dzieckiem warto je przestrzec, by nie korzystało z propozycji nieznajomych osób, które na przykład oferują podwiezienie czy poczęstunek.

Jadąc z dzieckiem należy prowadzić pojazd ze szczególną ostrożnością – jest to dobry przykład odpowiedzialnego zachowania na drodze. Wypuszczając dziecko z samochodu należy pamiętać, by robić to w bezpiecznym miejscu, zawsze od strony chodnika.

Młodszym dzieciom trzeba wytłumaczyć, że na rowerze po drogach publicznych można poruszać się samodzielnie dopiero po ukończeniu 10 lat i zdobyciu karty rowerowej.

Dziecko, które jeździ na rowerze powinno być zaopatrzone w kask oraz elementy odblaskowe umieszczone na rowerze. Wspólna wycieczka rowerowa może być dobrą okazją, by przypomnieć zasady bezpiecznej jazdy.

Młodsze dzieci dobrze wyposażyć w numer telefonu do siebie oraz numery służb ratowniczych. Dziecko powinno też wiedzieć, w jakich sytuacjach wzywa się daną służbę. Nie powinno mieć zahamowań, aby głośno wzywać pomocy w sytuacji zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Dziecko musi pamiętać, że w szkole zawsze może zwrócić się o pomoc do nauczyciela.

W domu powinno się z nim rozmawiać o tym, co działo się w szkole.

Należy zwracać uwagę na nagłe zmiany w zachowaniu dziecka. Ważne sygnały to: niechęć do rozmowy, unikanie kontaktu z rodzicami, nagłe pogorszenie wyników w nauce, wagarowanie, rozdrażnienie , apatia lub agresja, problemy ze snem, wymówki, by za wszelką cenę uniknąć pójścia do szkoły.

Dziecko nie powinno przynosić do szkoły większych sum pieniędzy. Są one niepotrzebne, lepiej pamiętać o zaopatrzeniu dziecka w drugie śniadanie. Jednocześnie przypominam, że w naszej szkole przywiązujemy dużą wagę do wspólnego celebrowania spożywania przez dzieci zdrowego drugiego śniadania.

Warto zwrócić dziecku uwagę na zabawy, które niosą ze sobą zagrożenie: np. bieganie po schodach i korytarzach, czy też używanie niektórych przedmiotów, np. nożyczek.

Należy dziecko uczulić, by przebywając w grupie zwracało uwagę na inne dzieci – gwałtowna gestykulacja, nagłe odwrócenie się, może narazić kogoś na bolesne uderzenie.

W czasie zbliżającej się zimy ważne jest, by jazda na sankach czy nartach nie odbywała się w pobliżu drogi, a jazda na łyżwach na zamarzniętych zalewach czy stawach.

BEZPIECZEŃSTWO W DOMU

Dziecko powinno przestrzegać następujących zasad:

Przed wyjściem z domu do szkoły zjeść śniadanie.

  1. Nigdy nie wpuszczać nieznajomych osób do domu.
  2. Nie mówić nieznajomym, że jest się samemu w domu.
  3. Nie bawić się prądem, gazem i ogniem.
  4. Nie zażywać żadnych lekarstw bez zgody rodziców.
  5. Korzystać z Internetu tylko wtedy, gdy pozwolą rodzice.
  6. Zawsze mówić, gdzie i z kim się wychodzi.

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status