Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/16

Zapisy do Świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 będą prowadzone od 11.05 do 03.06.2015 roku.

Karty zapisu dostępne są w sekretariacie/księgowości szkoły lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce świetlica szkolna.

Podania dotyczą uczniów klas I – VI, a także kandydatów biorących udział w postępowaniu uzupełniającym.

Kompletnie wypełniony dokument należy składać w sekretariacie/ księgowości szkoły w w/w terminie.

Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona 30.06.2015r (wtorek).

Karta zapisu (word)
Karta zapisu (pdf)

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status