Dyżury nauczycieli

dyzuryDyżury nauczycieli dnia 11.04.2018r.

Godzina 16.00 – 17.30 dla klas I-III
Sale dyżuru wychowawcy:
Ia – przedszkolna       Ib – 5       Ic- 15
IIa – 4            IIb – 16
IIIa- (10.04.2018 od 16.30)     IIIb – 14     IIIc – 13

Godzina 18.00- 19.30 dla klas IV-VII
Sale dyżuru wychowawcy:
IVa – 16           IVb – 14         IVc – 26 (od 17.00)
V – 15 (zebranie)
VI – 28
VIIa – 13          VIIb – 27

Pozostali nauczyciele: 16. 30 – 18.00 (pokój nauczycielski)
Logopeda – L4
Pedagog 16.00 – 17.30
Psycholog 16.00 – 17.30
Biblioteka – Joanna Kmiecik 17.00 – 17.30
Wicedyrektor: 15.30 – 17.30

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status