Kangur Matematyczny 2023- aktualizacja

Poniżej znajduje się informacja, kto pisze w której sali.

Każdy uczestnik powinien być w sali najpóźniej o 7:45. Konkurs rozpoczniemy pisać o godzinie 8:00, ale potrzebny jeszcze jeszcze czas na zakodowanie karty odpowiedzi.

Każdy uczestnik musi potrafić samodzielnie zakodować kartę i przenosić na nią odpowiedzi!!!

Karta odpowiedzi do pobrania

W czwartek 16 marca w Naszej Szkole odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur.

Koszt udziału w konkursie to 14 zł. Osoby chcące wziąć udział muszą wnieść opłatę do piątku 27 stycznia 2023r. u nauczyciela matematyki (klasy 4-8) lub u swojego wychowawcy klasy 1-3.

Regulamin konkursu:
https://www.kangur-mat.pl/zasady.php#regulamin

Więcej informacji można także znaleźć na stronie:

http://kangur-krakow.pl/news.php

Koordynatorem konkursu jest p. Kamil Baryczka.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status