KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI _ 2020/2021

Informujemy uprzejmie, że w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach oraz wprowadzonymi wymogami bezpieczeństwa na terenie kraju, w rekrutacji do przedszkoli i szkół istnieje możliwość zdalnego składania wniosków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:

1) w rekrutacji do przedszkoli – w postaci skanów podpisanych wniosków wydrukowanych z systemu naborowego wraz z załącznikami;

2) w rekrutacji do szkół – w postaci skanów podpisanych zgłoszeń/wniosków wydrukowanych ze strony internetowej właściwej szkoły wraz z załącznikami.

Należy jednak pamiętać, by skany dokumentów rekrutacyjnych przesyłać na właściwe adresy poczty elektronicznej:
– przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w przypadku rekrutacji do przedszkoli,
– szkoły w przypadku rekrutacji do klas I szkół podstawowych.

Ponadto istnieje również możliwość umówienia spotkania po ustaleniu telefonicznym pod numerem 662274682 w szkole celem szybkiego i sprawnego złożenia wniosku rekrutacyjnego.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status