KONKURS PLASTYCZNY

konkurs-plastycznyKONKURS PLASTYCZNY

pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. BEZPIECZNY BO WIDOCZNY”.

ORGANIZATOR
1. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy.
CELE KONKURSU:
– Poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
– Bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego.
– Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.
– Uświadamianie konieczności noszenia odblasków.
ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Prace konkursowe wykonane muszą być samodzielnie przez jednego autora na kartce o formacie A3.
2. Technika prac dowolna.
3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
4. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać na odwrocie opis:
– tytuł pracy,
– imię i nazwisko , klasę.
6. W konkursie nagradzani zostaną autorzy najwyżej ocenionych prac.
7. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy I –III
– klasy IV – VII
ZASADY OCENY PRAC:
1. Zgodność z tematem, tj. przekazanych treści związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
2. Pomysłowość, samodzielność wykonania.
3. Estetyka pracy.
Prace przyjmują do 29 września 2017r . p. Agnieszki Szewczyk,
p. Sylwia Wróbel (Oddziały Przedszkolne) oraz p. Arkadiusz Janusz.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status