KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce

ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ

Dla kogo?

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas I-VII.

Co należy wykonać?

Praca plastyczna związana z tematem konkursu. Interpretacja tematu dowolna i zależna od dziecka wykonującego pracę. Praca wykonana odręcznie i indywidualnie przez uczestnika. Technika wykonania pracy – dowolna, płaska, format A4 (orientacja pionowa lub pozioma).

Na kiedy?

Prace należy składać w terminie od 6 do 16 listopada 2017 r. u opiekunów SKO – pani Urszuli Michalik lub Agnieszki Gabryś

W jakim celu?

Wybrane prace zostaną wykorzystane jako wzór kartki świątecznej Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

W każdej kategorii wiekowej (klasy I-III i IV-VII)

I miejsce – 150 zł

II miejsce – 100 zł

III miejsce – 50 zł

Kwoty będą przekazane na książeczki SKO laureatów konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Do pracy należy dołączyć oświadczenie: oswiadczenie-konkurs-bank-spoldzielczy

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status