Konkurs plastyczny SKO „Kartka świąteczna”

Zapraszamy do udziału w konkursie Małopolskiego Banku Spółdzielczego na projekt kartki świątecznej na Wielkanoc!

 1. Organizator Konkursu: Małopolski Bank Spółdzielczy
 1. Temat konkursu: „Kartka świąteczna na Wielkanoc”
 1. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci – członkowie SKO z klas I – VIII ze Szkół Podstawowych uczestniczących w Programie SKO Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

 1. Przedmiot konkursu:

Wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu. Interpretacja tematu dowolna i zależna od dziecka wykonującego pracę. Praca wykonana odręcznie i indywidualnie przez uczestnika. Technika wykonania pracy – dowolna, płaska, format A4 (orientacja pionowa lub pozioma).

 1. Termin składania prac:

Prace należy składać w terminie do 7 lutego 2018 r. u opiekunów SKO w Szkole, do której uczęszcza uczeń –uczestnik konkursu.

Opiekunowie SKO składają wybrane prace (maksymalnie 10 prac z jednej szkoły)  w Centrali Małopolskiego Banku Spółdzielczego w terminie do 9 lutego 2018 r.

 1. Komisja Konkursowa, Zwycięzcy i nagrody:

W skład Komisji Konkursowej wchodzi Zarząd Małopolskiego Banku

Spółdzielczego i wybrane przez niego osoby.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu.

Prace uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach

 1. Uczniowie z klas I –III
 2. Uczniowie z klas IV –VIII

Wybrane prace zostaną wykorzystane jako wzór kartki świątecznej Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

W każdej kategorii wiekowej

I miejsce – 150 zł

II miejsce – 100 zł

III miejsce – 50 zł

Kwoty przekazywane na książeczki SKO laureatów konkursu.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 12 kwietnia.

Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w Małopolskim Banku Spółdzielczym, na jego stronie www i w innych publikacjach związanych z konkursem.

 1. Ustalenia dodatkowe:

Do prac należy dołączać metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy, która powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko autora, klasę, szkołę
 1. Oświadczenie: oswiadczenie-konkurs-bank-spoldzielczy
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status