PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OD 25 MAJA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy
w czasie realizacji zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych
dla uczniów klas I-III oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej
oraz konsultacji dla uczniów szkoły podstawowej

w okresie epidemii COVID-19.

 

Więcej informacji tutaj

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status