Rekrutacja 2018/2019

rekrutacja-sp-w-sierczy2018_19SZANOWNI RODZICE

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA. Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie szkoły od 12 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przy zgłoszeniu dziecka należy wypełnić ZGŁOSZENIE, które można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły  www.spsiercza.pl rekrutacja 2018/2019.

Zgłaszając dziecko do klasy I należy przedstawić do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia oraz informację o gotowości szkolnej dziecka z oddziału przedszkolnego/przedszkola

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY podlegają rekrutacji jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy I zawarte są w zakładce – Rekrutacja 2018/2019 → Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

OFERTA SZKOŁY:

 1. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.
 2. Mamy różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych np. koło „Piechurek”, zajęcia teatralne, szachowe, sportowe, chór, zajęcia taneczne.
 3. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych podopiecznych.
 4. W pracy z dziećmi stosujemy efektywne i atrakcyjne metody i formy pracy.
 5. Uczestniczymy w projektach, programach o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym np. „Owoce w szkole”, Zintegrowana polityka bezpieczeństwa,  „Wolontariat studencki”, AISEC, EuroWeek.
 6. Stymulujemy rozwój dzieci indywidualizując pracę z uczniem.
 7. Dzieci uczą się zgodnej pracy z grupie.
 8. Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach wyposażonych w liczne pomoce dydaktyczne pod opieką wykwalifikowanej, stale podnoszącej swoje kompetencje, kadry pedagogicznej.
 9. Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w sali gimnastycznej wyposażonej w ściankę wspinaczkową, na boisku szkolnym i na basenie.
 10. Pomagamy pokonać dzieciom trudności z nauką pod opieką pedagoga, psychologa i logopedy.
 11. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne.
 12. Podczas zajęć korzystamy z nowoczesnych pomocy w tym z tablic interaktywnych.

Zasady rekrutacji word pdf

Zgłoszenie do klasy 1 word pdf

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 word pdf

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji 2018/2019 word pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status