REKRUTACJA DO ŚWIELICY SZKOLNEJ _2021/2022

Szanowni Rodzice,
Trwa rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/22 dla dzieci z klas I-III.
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo oraz kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka, w terminie do 16 kwietnia 2021. Zapisu dziecka będzie można dokonać również poprzez przesłanie uzupełnionych i podpisanych zgłoszeń na adres mailowy:
Karta do porania ze strony internetowej szkoły w zakładce ŚWIETLICA https://sp-siercza.pl/dokumenty-swietlicy/ lub w sekretariacie szkoły. Liczba miejsc jest ograniczona.
Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status