Rekrutacja do świetlicy szkolnej

Ruszyła rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/23.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo oraz kompletnie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka w terminie do 15 kwietnia 2022, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Zapisu dziecka będzie można dokonać również poprzez przesłanie uzupełnionych i podpisanych zgłoszeń na adres mailowy . Karta oraz regulamin świetlicy do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce ŚWIETLICA https://sp-siercza.pl/dokumenty-swietlicy/ lub w sekretariacie szkoły. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status