Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

SZANOWNI RODZICE

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA. Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie/księgowości szkoły od 29 lutego 2016 r. do 31 marca 2016 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przy zgłoszeniu dziecka należy wypełnić ZGŁOSZENIE, które można otrzymać w sekretariacie/księgowości szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły  www.sp-siercza.pl/zapisy 2016/17.

Zgłaszając dziecko do klasy I należy dołączyć do ZGŁOSZENIA kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka wraz z oryginałem do wglądu.

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY podlegają rekrutacji jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej zawarte są w zakładce – Zapisy 2016/17 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy”.

OFERTA SZKOŁY:

  1. W pracy z dziećmi stosujemy efektywne i atrakcyjne metody i formy pracy.

  2. Stymulujemy rozwój dzieci indywidualizując pracę z uczniem.

  3. Nauczyciele wraz z dziećmi wybierają najciekawsze sposoby na ciekawą i wesołą naukę.

  4. Dzieci uczą się zgodnej pracy z grupie. Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo uczniów.

  5. Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach wyposażonych w liczne pomoce dydaktyczne pod opieką wykwalifikowanej, stale podnoszącej swoje kompetencje, kadry pedagogicznej.

  6. Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w sali gimnastycznej wyposażonej w ściankę wspinaczkową, na boisku szkolnym i na basenie.

  7. Pomagamy pokonać dzieciom trudności z nauką pod opieką pedagoga, psychologa i logopedy.

  8. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne.

  9. Klasy wyposażone są w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz tablice interaktywne.

Zasady rekrutacji word pdf

Zgłoszenie do klasy 1 word pdf

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 word pdf

Uchwała nr XIV_193_2016 – rekrutacja 2016-2017 pdf

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji 2016 word pdf

Zarządzenie_1_13_Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 2016-2017 pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status