Wolontariat stdencki

OGŁOSZENIE

Zajęcia dla dzieci podczas ferii w ramach Programu „Projektor – wolontariat studencki”

nie odbędą się ze względu na brak chętnych studentów do poprowadzenia w tym okresie zajęć !!!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status