Konsultacje z nauczycielami on-line 6.04.2022

Szanowni Rodzice!

W środę 6 kwietnia 2022 r. odbęsię dyżury nauczycieli na platformie MS Teams.

Prosimy Państwa o logowanie się za pomocą kont swoich dzieci. Z wybranymi nauczycielami można porozmawiać używając opcji „Rozmowy”.

Harmonogram spotkań

Lp. Godzina

17.00 – 18.30

Godzina

18.30 – 20.00

  1.  
Renata Łanoszka –  4a Kamil Baryczka 8b
2. Marta Giza-Balawajder Jacek Mroczek
3. Arkadiusz Janusz 7b Edyta Bąk
4. Justyna Kamisińska 7a Żmuda Monika
5 Mateusz Węgrzynek 8a Klaudia Stępień-Adamiak
6.  Joanna Dunaj 5c Katarzyna Kopciuch 8c
7.  Joanna Major -7c Barbara Malawska
8. Monika Dzido -1b Agnieszka Wójcik-Gut 
9. Teresa Ozga 5b Bożena Marek
10. Paulina Jasiurkowska  Krystyna Czarnecka
11. Monika Rachwał – 6b Lidia Prokopowicz 4b
12.  Agnieszka Węgrzyn Barbara Wiekierak
13. Magdalena Janeczek Małgorzata Gintowt 2b 
(zebranie sala nr 5)
14.  Monika Hebda – 6a  
15 Kinga Piotrowska – 3a  
16 Katarzyna Seweryn – 3a  
17 Agnieszka Gabryś 1a  
18 Iwona Sampolska 3b  
19. Aneta Spisak-pedagog  
20 Aneta Batko-Kot 5a  
21. Ewa Czyż  
22. Justyna Łokcik  
23. Patrycja Gołąbek Jonak 1a  
24. Joanna Kmiecik, bibliotekarka:
16.00-17.00
 
25. Marta Żerda 3c  
26. Ewelina Żyła 4a  
27. Urszula Michalik 2a  
28. Edyta Kowalska  
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status