Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

na rok 2014/2015

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Zadania do wykonania:

Wrzesień

 • Wybory  Samorządu Uczniowskiego
 • Ustalenie planu działań na cały rok.
 • Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Dziecka.
 • Wywieszenie na tablicy SU Praw i Obowiązków Ucznia.
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
 • Organizacja konkursu „No promil. No problem”.

Październik

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
 • Aktualizacja gazetki oraz strony internetowej.
 • Szkolny Konkurs Kodeksu  Ruchu Drogowego”.

Listopad

 • Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
 • Akcja „Śniadanie daje moc”.
 • Andrzejki – dyskoteka.
 • Włączenie się do akcji „Góra Grosza” .
 • Udział w akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.

 

Grudzień

 • Szkolne Mikołajki.
 • Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego.
 • Przygotowanie Gazetki Szkolnej o tematyce świątecznej.
 • Konkurs literacki i plastyczny pt. „Mój kolega jest niepełnosprawny”.

Styczeń

 • Dzień Babci i Dziadka – gazetka.
 • Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
 • Apel podsumowujący pracę w I półroczu.
 • Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji.

Luty

 •  Bal karnawałowy.
 • Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono.
 • Światowy Dzień Kota– zbiórka karmy (nie tylko dla kota).
 • Sporty zimowe – gazetka prac uczniów.

Marzec

 • Dzień bez przemocy.
 • Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet.
 • „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii.
 • Przywitanie Wiosny.
 • Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną.
 • Włączenie się w organizację kiermaszu wielkanocnego.

Kwiecień

 • Wielkanoc– życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.

Maj

 • Święta majowe –współudział w apelu.
 • 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
 • Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy.

Czerwiec

 • 1 czerwca – Dzień Dziecka.
 • Święto Patrona Szkoły.
 • 23 czerwca – Dzień Ojca.
 • Pożegnanie klasy VI.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym
 • 2014/2015.
 •  Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku
 • szkolnym 2014/2015.
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.
 • Zorganizowanie kiermaszu podręczników szkolnych.

 

 

Cały rok:

 •  Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 • Akcja nakrętki.
 • Akcja „ Pomóż i Ty.”
 • Zbiórka karmy dla zwierząt.
 • Aktualizacja Gazetki Szkolnej.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 • Praca na rzecz szkoły
 • Wspólnie z rodzicami i nauczycielami wypracowanie szkolnego systemu kar i nagród dla uczniów za zachowanie.
 • Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status