PROGRAM TWÓRCZEGO ROZWOJU OSOBOWOŚCI

PROGRAM TWÓRCZEGO ROZWOJU OSOBOWOŚCI

Program Twórczego Rozwoju Osobowości to propozycja zajęć pozalekcyjnych, skierowana do klasy IV. Jej celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, poprzez doskonalenie ich umiejętności twórczych, rozwijaniu kompetencji społecznych oraz usprawniania procesów poznawczych takich jak pamięć, koncentracja uwagi, spostrzeganie i myślenie.

Głównym założeniem programu jest tworzenie warunków dla spełniania naturalnej potrzeby kreatywności za pomocą licznych środków i technik wyrazu. Podczas cotygodniowych spotkań dzieci będą miały możliwość kształtowania adekwatnej samooceny, rozwijania inteligencji emocjonalnej, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami, rozwijania własnych talentów i zainteresowań oraz usprawnieniu procesów poznawczych.

Zajęcia będą odbywać się w wybrane piątki (tj. 3.10.2014; 10.10.2014; 17.10.2014; 31.10.2014; 07.11.2014; 14.11.2014; 21.11.2014; 05.12.2014; 12.12.2014; 09.01.2015) w godzinach 11:30 – 13:30, osobą prowadzącą jest psycholog szkolny, Katarzyna Podstawa.

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na udział dziecka w zajęciach proszę o uzupełnienie poniższego dokumentu:

Zgoda

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status