Rekrutacja 2019/2020

SZANOWNI RODZICE

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA. Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie szkoły od 11 marca 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przy zgłoszeniu dziecka należy wypełnić ZGŁOSZENIE , które można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły  www.sp-siercza.pl rekrutacja 2019/2020.

Zgłaszając dziecko do klasy I należy przedstawić do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia , informację o gotowości szkolnej dziecka z oddziału przedszkolnego/przedszkola oraz oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania.

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY podlegają rekrutacji jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy I zawarte są w zakładce – Rekrutacja 2019/2020 → Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

OFERTA SZKOŁY:

1. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.
2. Mamy różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych np. koło „Piechurek”, zajęcia teatralne, szachowe, sportowe, chór, zajęcia taneczne.
3. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych podopiecznych.
4. W pracy z dziećmi stosujemy efektywne i atrakcyjne metody i formy pracy.
5. Uczestniczymy w projektach, programach o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym np. „Owoce w szkole”, Zintegrowana polityka bezpieczeństwa,  „Wolontariat studencki”, AISEC, EuroWeek.
6. Stymulujemy rozwój dzieci indywidualizując pracę z uczniem.
7. Dzieci uczą się zgodnej pracy z grupie.
8. Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach wyposażonych w liczne pomoce dydaktyczne pod opieką wykwalifikowanej, stale podnoszącej swoje kompetencje, kadry pedagogicznej.
9. Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w sali gimnastycznej wyposażonej w ściankę wspinaczkową, na boisku szkolnym i na basenie.
10. Pomagamy pokonać dzieciom trudności z nauką pod opieką pedagoga, psychologa i logopedy.
11. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne.
12. Podczas zajęć korzystamy z nowoczesnych pomocy w tym z tablic interaktywnych.

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019_2020 word pdf
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019_2020 word pdf

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej doc pdf
Zgłoszenie do klasy 1 doc pdf
Oświadczenie o miejscu zamieszkania doc pdf
Wniosek o przyjęcie do klasy 1 doc pdf
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji doc pdf
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I 2019-2020  doc pdf

Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. – Informacja o zasadach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 pdf

Uchwała nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka pdf

Zasady rekrutacji określone przez Gminę Wieliczka strona www

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status