Rodzic przezorny, rodzic spokojny

RODZIC PRZEZORNY, RODZIC SPOKOJNY

 Wakacje to długo wyczekiwany okres wytchnienia, swobody i relaksu. To czas wyjazdów. Niezależnie od wieku dziecka, warto przygotować je na niebezpieczeństwa związane z letnim wypoczynkiem.

Zasad postępowania nie sposób przekazać dziecku podczas jednej rozmowy na dzień przed wakacjami.  Należy to robić stopniowo od najmłodszych lat dziecka, a wraz z jego dorastaniem dołączać nowe normy i modyfikować dotychczasowe. Bardzo ważne są tu jednak zaangażowanie i troska rodzica, który jest czujny, interesuje się sprawami dziecka – kiedy i czym się ono bawi, z kim i gdzie przebywa. Im starsze dziecko, tym większa powinna być dawana mu swoboda, jednak w oparciu o odpowiedzialność jego dotychczasowych zachowań. Kontrola czasu wolnego jest ważna, jednak najważniejsze jest to, by z dzieckiem rozmawiać i kształtować w nim właściwe postawy wobec zagrożeń. I to nie tylko tuż przed wakacjami, ale także na co dzień.

Podczas wakacji dzieci mają więcej czasu na zabawę, wypoczynek na świeżym powietrzu, wyjazdy w nowe miejsca, poznawanie nowych ludzi. To nie tylko wspaniały czas na stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, lecz także źródło dodatkowych zagrożeń. Nie wszystkie bowiem miejsca zabaw są bezpieczne, nie wszystkie zachowania dozwolone w domu są odpowiednie, np. nad wodą czy w górach. Pamiętać też trzeba, że dziecko pochłonięte zabawą zapomina o całym świecie, w tym również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dlatego, tak  istotne jest  przygotowanie  go  na  różne  sytuacje i wypracowanie w nim wręcz odruchowych zachowań, które zapobiec mogą nieszczęściu.

Rola rodzica polega tu na wpajaniu dziecku od najmłodszych lat norm bezpiecznego zachowania w różnych miejscach i sytuacjach.

 Rozmowa z maluchem o bezpieczeństwie.

Najmłodsze dzieci dopiero poznają świat i uczą się praw nim rządzących. Na tym etapie rozwoju najważniejsze jest przekazanie dziecku wiedzy o tym, jakie zachowania są bezpieczne, a jakie nie. Maluch uczy się na konkretach, poprzez własne doświadczenie. Dlatego też, przekazywanie mu zasad nie może odbywać się w oderwaniu od konkretnych sytuacji. Bardzo dobrym sposobem opierania nauki na własnych doświadczeniach dziecka jest odgrywanie z nim scenek dotyczących różnych potencjalnych zagrożeń.

Utrwalanie zasad bezpieczeństwa w wieku szkolnym dziecka.

Dzieciom w wieku szkolnym nadal należy przypominać zasady bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy mogą się znaleźć w nowych, nieznanych dla siebie sytuacjach. Utrwalanie bezpiecznych zachowań powinno się odbywać przede wszystkim poprzez chwalenie i nagradzanie dziecka za sytuacje, w których postąpiło odpowiedzialnie i ostrożnie. Jednocześnie w dalszym ciągu należy wskazywać negatywne konsekwencje i zagrożenia wynikające z zachowań ryzykownych i braku ostrożności.

 Na co należy zwrócić uwagę:

 Bezpieczeństwo na drodze

1. Jezdnia nie jest placem zabaw i należy na niej zachować szczególną ostrożność.
2. Podczas przechodzenia przez jezdnię należy korzystać z przejść dla pieszych.
3. Bez względu na to, kiedy i dlaczego przekracza się jezdnię, należy się upewnić, że jest to bezpieczne.
4. Należy zadbać o to, by być widocznym na drodze zarówno jako pieszy, jak i rowerzysta (elementy odblaskowe).
5. Jadąc rowerem należy być wyposażonym zarówno w odblaski, jak i kask rowerowy.
6. Podczas przejażdżek należy bezwzględnie unikać ruchliwych dróg i korzystać ze ścieżek rowerowych.
7. W piłkę należy grać zawsze z dala od ulicy.

 Bezpieczeństwo nad wodą

1. W pobliżu zbiorników wodnych należy zawsze zachować wzmożoną ostrożność.
2. Kąpać wolno się tylko w oznakowanych, wyznaczonych do tego miejscach.
3. Dzieciom wolno się kąpać tylko pod opieką osoby dorosłej.
4. W wodzie należy być ostrożnym.
5. Nie wolno skakać do wody w miejscach, gdzie nie zna się dna.
6. Należy słuchać poleceń ratownika.

 Bezpieczeństwo w górach i lasach

1. Po górach i lasach dzieci wędrują pod opieką osoby dorosłej.
2. Zawsze należy trzymać się oznaczonego szlaku i nie zbaczać z niego pod żadnym pozorem.
3. Należy słuchać poleceń opiekuna.
4. Na wędrówkę nie wolno się wybierać podczas niesprzyjającej pogody, zwłaszcza podczas burzy.

 Bezpieczeństwo podczas zabawy na świeżym powietrzu

1. Zabawa powinna odbywać się w miejscach bezpiecznych, na które rodzic wyraził zgodę.
2. Wychodząc z domu, należy powiadomić rodzica lub opiekuna dokąd się idzie.
3. Należy przestrzegać wyznaczonych godzin powrotu do domu.
4. Nie wolno wracać do domu po zmroku.
5. Nie należy słuchać osób nieznajomych, nigdzie z nimi chodzić, nie przyjmować od nich żadnych rzeczy (prezentów, cukierków).
6. Ognisko wolno rozpalać tylko pod opieką osoby dorosłej w miejscach do tego przeznaczonych.
7. Nie wolno podchodzić i zaczepiać nieznajomych psów ani innych zwierząt, nawet, gdy sprawiają wrażenie łagodnych.

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status