WIELICKA KARTA DUŻEJ RODZINY

„WIELICKA KARTA DUŻEJ RODZINY 3 +”

             W dniu 31 października 2013 r. na XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wieliczce podjęta została uchwała w sprawie działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka poprzez wprowadzenie programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3 +”. Program skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do czasu uzyskania przez nie pełnoletności lub – w przypadku kontynuacji nauki – do ukończenia 25 roku życia.

Wprowadzenie Programu „Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3 +” ma na celu promocję i skuteczne wsparcie wielodzietności, tak ważnej dla rozwoju demograficznego Polski. Program ma promować model rodziny wielodzietnej. Jego cele to wspieranie rodzin wielodzietnych i zwiększenie rozwojowych i życiowych szans wychowujących się w tych rodzinach dzieci.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2014 r. wprowadzono ulgi w opłatach wymienionych w ust. 2  w wysokości:

100% opłaty w przypadku korzystania z przedszkola przez dziecko posiadające kartę imienną wydaną w ramach programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej MGOPS w Wieliczce.

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status