Zachowaj trzeźwy umysł

W br. szkolnym nasza placówka po raz kolejny bierze udział w kampanii pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
W tegorocznej edycji zwracamy uwagę uczniów na dokonywane przez nich wybory związane z właściwym towarzystwem oraz sposobem spędzania czasu wolnego, rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli wziąć udział w trzech konkursach: plastycznym, literackim i ulotkowym. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody.

Pomysłodawcy kampanii zwracają się również do rodziców:

Drodzy Rodzice!

Każdy rodzic pragnie dobra swojego dziecka. Chce, aby było szczęśliwe, radosne i dobrze radziło sobie w życiu.

Są jednak i tacy dorośli, którzy chcieliby, aby dzieci realizowały ambicje rodziców. A te często nie pokrywają się
z marzeniami dzieci.

Znaczącą rolą rodziców i opiekunów jest poświęcanie uwagi temu, w jaki sposób dzieci spędzają wolny czas.

Powinniśmy wiedzieć co interesuje nasze dzieci, jakim aktywnościom poświęcają wolny czas.

Warto zwracać uwagę, czy dzieci nie są zbyt jednostronnie zaangażowane, np. w gry komputerowe.

Pamiętajmy jednak, że pomoc w kształtowaniu postaw dziecka jest bardziej skuteczna niż zakazy.

Czy wiesz, ile czasu w ciągu dnia i tygodnia dziecko spędza przed komputerem i telewizorem? Jaka to część wolnego czasu, który ma do dyspozycji?

Zaobserwuj, do czego dziecko używa komputera, czy przypadkiem nie korzysta z treści niedozwolonych.

Jeśli przekracza dopuszczalne granice ustanowione przez rodzica, powiedz stanowczo „NIE” i wykorzystaj skuteczne metody, by temu zapobiec w przyszłości.

Koniecznie jednak podejmij rozmowę. Wysłuchaj, jak dziecko widzi te problemy, przedstaw swoje argumenty, bądź otwarty na dialog.

Dzieci mają prawo do swoich wyborów. Szczególnie lubią wybierać dla siebie towarzystwo.

Czy znasz przyjaciół i znajomych Twojego dziecka?

Rodzicom nie zawsze towarzystwo dziecka przypada do gustu. Jeżeli rodzice widzą, że koledzy podejmują zachowania ryzykowne, należy podjąć zdecydowane kroki.

Dziecko powinno poznać stanowisko rodziców i należy z nim porozmawiać o tym, co i dlaczego nas niepokoi, ewentualnie podjąć inne działania.

Dla dziecka, również tego starszego, niezwykle ważne jest, by nauczyło się egzystować wspólnie z rodzicami, rodzeństwem, rodziną.

Nawet jeśli nasz czas jest mocno ograniczony, warto znaleźć formy spędzania go razem, np. wspólne obiady bez włączania telewizora, gry zespołowe, sport, wycieczki, zwiedzanie, wyjście na spacer. Dzieci chętnie angażują się
w planowanie przedsięwzięć

Jak najwcześniej stwarzajmy rodzinne zwyczaje i rytuały. Trudno zacząć je wprowadzać gdy dziecko jest już duże, a rodzina nie stworzyła wspólnoty.

Dobry kontakt z rodzicami wpływa na dobre wybory dziecka. Dziecko kochane i szanowane nie szuka akceptacji wszystkich wokół.

STAWIANIE GRANIC JEST KONIECZNE, POMIMO TEGO,  ŻE NIE MAMY PEWNOŚCI CZY MŁODY CZŁOWIEK ICH NIE PRZEKROCZY.

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status