Najnowsze ogłoszenie

Ogłoszenie

Zebranie z rodzicami uczniów Szkoły odbędzie się w czwartek 3 września o godzinie 17:00.

Zebranie z rodzicami uczniów Oddziałów Przedszkolnych odbędzie się w piątek 4 września o godzinie 17:00.

 

Informacja- Pomoc Materialna dla uczniów!!

Szczegóły w pliku- INFORMACJA-POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW-1

INFORMACJA

  1. Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Informujemy, że w związku ze zmianą Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka, od dnia 1 sierpnia 2015 r. zaczną obowiązywać nowe zasady przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym.

http://www.wieliczka.eu/pl/201129/11968/zmiany-w-zasadach-przyznawania-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow.html

2.       Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015 r. zmianie ulegają zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II. Nowe zasady wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.

http://www.wieliczka.eu/pl/201129/11969/zmiany-w-zasadach-przyznawania-pomocy-materialnej-o-charakterze-motywacyjnym-dla-uczniow.html

3.      W roku szkolnym 2015/2016 można otrzymać pomoc z Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” (dofinansowanie do podręczników). Programem będą objęci uczniowie z rodzin, które spełniają kryterium dochodowe tzn. dochód nie może przekroczyć – 574 zł. netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Dofinansowanie do podręczników obejmuje uczniów klas III.

W sytuacjach uzasadnionych (np. trudna sytuacja rodzinna) można złożyć wniosek, mimo, że dochód przekracza kryterium dochodowe.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
DO  ŚRODY 02 WRZEŚNIA 2015
w sekretariacie szkoły.

Informacja o terminie wypłaty dofinansowania do podręczników „Wyprawka szkolna”

zostanie Państwu przekazana niezwłocznie po uzyskaniu daty wypłaty z Wydziału

Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników poza kryterium dochodowym

WNIOSEK ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW kryterium dochodowe

 

Pozostałe ogłoszenia