Najnowsze ogłoszenie

003 002

 

VI turniej szachowy

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/16

Zapisy do Świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 będą prowadzone od 11.05 do 03.06.2015 roku.

Karty zapisu dostępne są w sekretariacie/księgowości szkoły lub można je pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce świetlica szkolna.

Podania dotyczą uczniów klas I – VI, a także kandydatów biorących udział w postępowaniu uzupełniającym.

Kompletnie wypełniony dokument należy składać w sekretariacie/ księgowości szkoły w w/w terminie.

Karty złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona 30.06.2015r (wtorek).

Karta zapisu (word)
Karta zapisu (pdf)

Pozostałe ogłoszenia