Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych oraz ich Rodziców

15 marca w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla kandydatów do klas pierwszych oraz ich Rodziców. Przybyłych gości powitały występy artystyczne uczniów klas 2b i 3b. Następnie przyszli pierwszoklasiści udali się na zwiedzanie szkoły, oglądali sale lekcyjne, wzięli udział w grach i zabawach ruchowych na sali gimnastycznej oraz grach edukacyjnych na interaktywnym „magicznym dywanie”. W tym czasie Rodzice mogli uczestniczyć w spotkaniu z Panią Dyrektor Renatą Bachowską, która omówiła zasady rekrutacji oraz odpowiadała na wszystkie pytania dotyczące zasad panujących w szkole. Mamy nadzieję, że już we wrześniu spotkamy się z naszymi gośćmi jako uczniami naszej szkoły.