GMINNY KONKURS RODZINNY NA DRZEWO GENEALOGICZNE DLA UCZNIÓW KLAS 0 -III

konkurs-galazka2017Edycja czwarta „Jestem gałązką drzewa genealogicznego”

Udział w konkursie „Jestem gałązką drzewa genealogicznego” polega na opracowaniu swojego drzewa genealogicznego. Probantem (osobą wywodzącą swoich przodków) jest opracowujące swoje drzewo dziecko lub dzieci (w przypadku rodzeństwa lub kuzynostwa z klas 0-III)

Cele konkursu:
– Zainteresowanie uczniów historią własnej rodziny,
–  Poszerzenie wiedzy dzieci na temat własnej rodziny,
–  Zacieśnienie więzi rodzinnych, integracja rodziny,
–  Poznanie poprzez pryzmat losów rodziny historii własnej miejscowości i regionu.

Regulamin

Plakat

formularz-zgloszeniowy-jestem-galazka-drzewa-genealogicznego