Konkurs profilaktyczny „Bezpieczna sieć”

konkurs2017

Konkurs „Bezpieczna Sieć” adresowany jest do uczniów klas IV – VI. Celem konkursu jest profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu za pośrednictwem komputera i urządzeń mobilnych oraz promowanie wartości kształtowania relacji z drugim człowiekiem w realnym życiu.
Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy pt. „Napisz list do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać. Porozmawiaj o tym ze swoim rodzicem lub ulubionym
nauczycielem” i przesłanie jej do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 8.12.2017 (decyduje data wpływu pracy do siedziby Organizatora).

Więcej informacji tutaj

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie

Plakat

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status