GMINNY KONKURS RODZINNY NA DRZEWO GENEALOGICZNE DLA UCZNIÓW KLAS 0 -III

konkurs-galazka2017Edycja czwarta „Jestem gałązką drzewa genealogicznego”

Udział w konkursie „Jestem gałązką drzewa genealogicznego” polega na opracowaniu swojego drzewa genealogicznego. Probantem (osobą wywodzącą swoich przodków) jest opracowujące swoje drzewo dziecko lub dzieci (w przypadku rodzeństwa lub kuzynostwa z klas 0-III)

Cele konkursu:
– Zainteresowanie uczniów historią własnej rodziny,
–  Poszerzenie wiedzy dzieci na temat własnej rodziny,
–  Zacieśnienie więzi rodzinnych, integracja rodziny,
–  Poznanie poprzez pryzmat losów rodziny historii własnej miejscowości i regionu.

Regulamin

Plakat

formularz-zgloszeniowy-jestem-galazka-drzewa-genealogicznego

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status