Solna Akademia Dziecięca

Uczniowie klasy 3a zakończyli udział w trzyletnim projekcie Solna Akademia Dziecięca. Począwszy od klasy pierwszej regularnie uczestniczyli w zajęciach i warsztatach w Zamku Żupnym oraz w kopalni soli w Wieliczce. Przez trzy lata odbyło się 20 spotkań. Każdy „student” Solnej Akademii otrzymał indeks, do którego systematycznie wpisywane były zaliczenia i oceny. Dzięki prezentacjom oryginalnych obiektów, działaniom interaktywnym oraz multimediom, dzieci pod kierunkiem muzealników poznawały zagadnienia z zakresu historii, sztuki, etnografii, przyrody. Poszerzyły swoją wiedzę na temat Wieliczki i okolic, rozwijały zainteresowania, pobudzały kreatywność, naukę pracy w zespole. Projekt miał na celu zainteresowanie dzieci dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu, upowszechnienie wiedzy o górniczej Wieliczce i okolicy, wzbudzenie ciekawości do zabytków, historii, kultury i sztuki oraz zachęcenie do wizyty w Muzeum nie tylko przy okazji warsztatów z klasą.