Solna Akademia Dziecięca

Uczniowie klasy 3a zakończyli udział w trzyletnim projekcie Solna Akademia Dziecięca. Począwszy od klasy pierwszej regularnie uczestniczyli w zajęciach i warsztatach w Zamku Żupnym oraz w kopalni soli w Wieliczce. Przez trzy lata odbyło się 20 spotkań. Każdy „student” Solnej Akademii otrzymał indeks, do którego systematycznie wpisywane były zaliczenia i oceny. Dzięki prezentacjom oryginalnych obiektów, działaniom interaktywnym oraz multimediom, dzieci pod kierunkiem muzealników poznawały zagadnienia z zakresu historii, sztuki, etnografii, przyrody. Poszerzyły swoją wiedzę na temat Wieliczki i okolic, rozwijały zainteresowania, pobudzały kreatywność, naukę pracy w zespole. Projekt miał na celu zainteresowanie dzieci dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu, upowszechnienie wiedzy o górniczej Wieliczce i okolicy, wzbudzenie ciekawości do zabytków, historii, kultury i sztuki oraz zachęcenie do wizyty w Muzeum nie tylko przy okazji warsztatów z klasą.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status