Konkurs plastyczny SKO „Kartka świąteczna”

Zapraszamy do udziału w konkursie Małopolskiego Banku Spółdzielczego na projekt kartki świątecznej na Wielkanoc!

 1. Organizator Konkursu: Małopolski Bank Spółdzielczy
 1. Temat konkursu: „Kartka świąteczna na Wielkanoc”
 1. Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci – członkowie SKO z klas I – VIII ze Szkół Podstawowych uczestniczących w Programie SKO Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

 1. Przedmiot konkursu:

Wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu. Interpretacja tematu dowolna i zależna od dziecka wykonującego pracę. Praca wykonana odręcznie i indywidualnie przez uczestnika. Technika wykonania pracy – dowolna, płaska, format A4 (orientacja pionowa lub pozioma).

 1. Termin składania prac:

Prace należy składać w terminie do 7 lutego 2018 r. u opiekunów SKO w Szkole, do której uczęszcza uczeń –uczestnik konkursu.

Opiekunowie SKO składają wybrane prace (maksymalnie 10 prac z jednej szkoły)  w Centrali Małopolskiego Banku Spółdzielczego w terminie do 9 lutego 2018 r.

 1. Komisja Konkursowa, Zwycięzcy i nagrody:

W skład Komisji Konkursowej wchodzi Zarząd Małopolskiego Banku

Spółdzielczego i wybrane przez niego osoby.

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów konkursu.

Prace uczestników będą oceniane w dwóch kategoriach

 1. Uczniowie z klas I –III
 2. Uczniowie z klas IV –VIII

Wybrane prace zostaną wykorzystane jako wzór kartki świątecznej Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

W każdej kategorii wiekowej

I miejsce – 150 zł

II miejsce – 100 zł

III miejsce – 50 zł

Kwoty przekazywane na książeczki SKO laureatów konkursu.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 12 kwietnia.

Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w Małopolskim Banku Spółdzielczym, na jego stronie www i w innych publikacjach związanych z konkursem.

 1. Ustalenia dodatkowe:

Do prac należy dołączać metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy, która powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko autora, klasę, szkołę
 1. Oświadczenie: oswiadczenie-konkurs-bank-spoldzielczy