SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI

W ramach obchodów Szkolnego Dnia Profilaktyki uczniowie klas 7-8 wzięli udział w warsztatach poświęconych tematyce substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy.
Zajęcia poprowadziła Pani Klaudia Wojnicka, terapeutka uzależnień, która na co dzień pracuje w Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, w krakowskiej Poradni MONAR oraz Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wieliczce.
Celem spotkania było przekazanie uczniom wiedzy z zakresu działania substancji psychoaktywnych (dopalaczy) na organizm ludzki oraz efektów niepożądanych po ich zażyciu. Jednocześnie duży nacisk został położony na ukazanie młodym ludziom możliwości osiągania sukcesów życiowych (zawodowych, osobistych) bez konieczności sięgania po substancje psychoaktywne. Część warsztatów skupiona była także na rozwoju podstawowych umiejętności psychologicznych, takich jak: asertywność, umiejętność mówienia „nie”; budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby; zawieranie satysfakcjonujących znajomości z ludźmi oraz budowanie udanych relacji interpersonalnych a także nabycie wzorców zdrowego trybu życia i sposobów aktywnego spędzania czasu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status