Akcja charytatywna

Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje” –  te słowa Jana Pawła II towarzyszyły akcji charytatywnej przeprowadzonej przez uczniów w czasie trwania kiermaszu wielkanocnego w naszej szkole we wtorek, 15 kwietnia.

Uczniowie klasy VI we wzruszającej prezentacji multimedialnej przedstawili cel prowadzonej akcji, a następnie, przy pomocy innych klas zbierali wolne datki do specjalnie przygotowanych pudełek, których znakiem rozpoznawczym było, tak wiele mówiące – czerwone serduszko…

akcja

Akcja zakończyła się sukcesem, wynik przeprowadzonej zbiórki znacznie przerósł nasze oczekiwania. Uczniowie klasy III na ten cel przeznaczyli dochód ze sprzedaży wyhodowanych przez siebie ziół, a członkowie SKO przekazali kwotę 50 zł, stanowiącą znaczną część wypracowanych funduszy.

Bardzo dziękujemy darczyńcom, wszystkim, którzy za naszym pośrednictwem wsparli Karolinkę i Szymka. Dzięki Waszej pomocy udało się zebrać kwotę 1200 zł, która za pośrednictwem Fundacji „Radosny Uśmiech” zostanie przekazana rodzinie chorych dzieci.

Zaangażowanie w podejmowane działania, zarówno dzieci jak i dorosłych, oraz wynik tych działań potwierdziły, że wokół nas jest dużo ludzi będących w posiadaniu największego bogactwa świata – serca… bogactwa, którego się nie sprzedaje, ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje.

Renata Łanoszka

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status