Komunikat

Szanowni Rodzice,

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będzie 30 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00 w budynku szkoły, oraz zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Przypominamy również o potwierdzeniu przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 4 – 6 maja 2020 r., załącznik dostępny w zakładce rekrutacja 2020/2021. Wypełnione i podpisane potwierdzenie należy przesłać na maila szkoły  (skan lub zdjęcie). Można również potwierdzenie woli dostarczyć w formie papierowej do skrzynki umieszczonej w budynku szkoły w godzinach od 7.00 do 14.00.
Ruszyła również rekrutacja na świetlicę, formularz dostępny jest na stronie szkoły w zakładce świetlica, uzupełnione i podpisane zgłoszenie proszę przesłać na maila szkoły  (skan lub zdjęcie).

W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerem 662-274-682

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Renata Bachowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status