KOMUNIKAT – SKŁADANIE I POTWIERDZANIE WNIOSKÓW W REKRUTACJI

Szanowni Rodzice!

Jesteśmy w trakcie procesu rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, który potrwa do 25 marca 2020 r.

Przypominamy uprzejmie o tym, że:

1) w przypadku rekrutacji do przedszkoli – potwierdzeniem informacji wskazanych we wniosku elektronicznym jest złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku w wersji papierowej (z załącznikami), który należy wydrukować z systemu naborowego;

2) w przypadku rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych – zgłoszenie/wniosek składany jest we właściwej szkole w wersji papierowej (z załącznikami) na formularzu dostępnym na stronie internetowej szkoły.

W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej może być złożony zdalnie z wykorzystaniem dostępnych kanałów komunikacji elektronicznej, np. w formie skanu lub zdjęcia przesłanego na właściwy adres e-mail przedszkola/szkoły bez potrzeby wychodzenia z domu. Dokumenty mogą być przekazane również  w inny sposób uzgodniony telefonicznie z dyrektorem przedszkola/szkoły.

W szczególnych okolicznościach wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego wymagane do wniosku załączniki, będzie można uzupełnić w terminie późniejszym, ale może się to odbyć wyłącznie w uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem przedszkola lub szkoły.

Zgodnie z przyjętymi zasadami tylko wnioski zatwierdzone w przedszkolu/szkole biorą udział w procesie rekrutacji. Zastosowanie się do ww. wskazań pozwoli Państwu skutecznie złożyć wniosek rekrutacyjny w naborze na rok szkolny 2020/2021.

Szkoła Podstawowa w Sierczy- tel. 662-274-682, adres mail :

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status