Rekrutacja 2021/2022

SZANOWNI RODZICE

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA.

         Rekrutacja rozpocznie się 01.03.2021 r. zapisu dziecka będzie można  dokonać poprzez przesłanie uzupełnionych i podpisanych zgłoszeń na adres mailowy: lub osobiście w  sekretariacie szkoły od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 800 do 1500 po wcześniejszej informacji telefonicznej: 12 651 54 97. Zgłoszenia  będą dostępne do pobrania   ze strony www.sp-siercza.pl szkoły w zakładce REKRUTACJA 2021/2022

Przy zgłoszeniu dziecka należy wypełnić ZGŁOSZENIE  , które można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły  www.spsiercza.pl rekrutacja 2021/2022.

Zgłaszając dziecko do klasy I należy przedstawić do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia, informację o gotowości szkolnej dziecka z oddziału przedszkolnego/przedszkola oraz oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania.

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY podlegają rekrutacji jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy  I zawarte są w zakładce – Rekrutacja 2021/2022 → Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

W razie pytań proszę kontaktować się mailowo na adres:

 

Informacje,
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH pdf
KOMUNIKAT – REKRUTACJA – POTWIERDZENIE WNIOSKÓW 2021
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I 2021/2022 pdf
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej pdf
Zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej z obwodu szkoły pdf
Wniosek o przyjęcie do klasy dziecka spoza obwodu szkoły pdf
Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka pdf
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pdf
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji pdf

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021_2022 pdf

Uchwała nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka pdf

ZARZĄDZENIE nr 22/2021 z dnia 20 stycznia 2021r. – w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 pdf

ZARZĄDZENIE nr 24/2021 z dnia 20 stycznia 2021r. – w sprawie podania do wiadomości kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 pdf

ZARZĄDZENIE NR 48/2021 z dnia 17 lutego 2021 r.  – w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status